O ZGRADI

Avaz Twist Tower tre?i je avangardni objekt kojim je u šest godina kompanija "Avaz" uljepšala Sarajevo.

Arhitektonsko remek djelo Faruka Kapidži?a, te gra?evinski poduhvat više od 200 gra?evinskih i drugih kompanija iz BiH i njihovih više hiljada radnika - Avaz Twist Tower, najviša je zgrada u regionu i jedan od naspektakularnijih objekata u cijeloj Evropi.

Impozantni toranj ukupne visine od ?ak 175 metara, koji raspolaže sa 32.000 kvadratnih metara, rekordno je izgra?en jeza nepune tri godine. Otvoren je u maju 2009. godine.

Utemeljen na 30 metara ispod površine zemlje, Avaz Twist Tower nosi 23.000 kubnih metara betona i tri miliona kilograma željeza. Unutar tornja instalirano je više od 10.000 sijali?nih mjesta. Fasada je montirana od više od 200.000 razli?itih dijelova, nevidljivih od atraktivnog stakla.

Izgradnja ovakvog spektakularnog zdanja u srcu Sarajeva odraz je ustrajnog napora da se mijenja slika glavnog grada BiH, te da bude primjer i putokaz i drugim investitorima. Istovremeno, bh. arhitekte, stati?ari, odnosno, konstrukteri, kao i neposredni izvo?a?i, na Avaz Twist Toweru su pokazali da nimalo ne zaostaju za kolegama ?iji se rezultati mogu vidjeti u Njujorku, Singapuru, Kuala Lumpuru, Dubaiju,...

Kao takav, Avaz Twist Tower je, uz Baš?aršiju, postao nezaobilazni detalj na turisti?koj karti Sarajeva i cijele BiH.

Naime, posebnu atrakciju tornja predstavlja na vrhu tornja. Do vidikovca se stiže jednim od najbržih liftova u Evropi, što se do njega uspinju brzinom od ?ak pet metara u sekundi. S vrha tornja se pruža veli?anstven pogled na bh. prijestonicu. U novogodišnjim praznicima, vidikovac, odnosno Avaz Twist Tower posjetilo je i do 10.000 turista dnevno.

"Avazov" toranj tako?er je uvršten me?u deset najljepših gra?evina na svijetu prema izboru specijalne komisije kompanije "Schuco", najve?eg svjetskog proizvo?a?a staklenih i aluminijskih fasada. Ina?e, za ovu prestižnu nagradu apliciralo je više od 140 objekata iz 70 zemalja.