LED displeji kao na?in vanjskog, digitalnog oglašavanja daju novu dimenziju pristupanja reklamnim kampanjama za poznate robne marke, na na?in da inspirišu i nadahnjuju ljude svojim inovativnim i interaktivnim pristupom.

Digitalni sadržaj obezbje?uje dinami?nu i neposrednu komunikaciju sa posmatra?em i ostvaruje bolji efekat u odnosu na klasi?ne oblike oglašavanja.

Nudimo vam emitovanje digitalnih reklama stati?nog, animiranog ili video sadržaja na visini od 150m što je ujedno i najvidljivija ta?ka u centru grada.

Display je obima 37m i visine 6m.

Kliknite ovdje da preuzmete cjenovnik za displej